| Subkrybuj kanał RSS

II warsztaty poświęcone gminnej strategii

23 września 2015 | Autor:
Kategoria: Strategia Rozwoju Gminy


W dniu 22.09.2015 odbyły się warsztaty poświęcone opracowywaniu gminnej strategii. Link do ogłoszenia o tym wydarzeniu na stronach Urzędu Gminy: https://www.kleszczow.pl/aktualnosci/warsztaty-poswiecone-gminnej-strategii/

Podczas spotkania można było dowiedzieć się jak przebiegają prace nad tą strategią oraz jakie cele strategiczne wyłaniają się przed gminą. Oprócz tego zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość dyskusji na tematy poruszane podczas spotkania.

Dla tych, którzy nie mogli przybyć na spotkanie zamieszczam pod spodem wykaz celów długookresowych oraz średniookresowych jakie wypracowywana strategia w obecnym kształcie i na ten moment zawiera:

 1. Ogólna wizja rozwoju gminy

  Gmina Kleszczów jako lider zrównoważonego, inteligentnego rozwoju w Polsce oferuje najlepsze warunki pracy, zamieszkania i inwestowania oraz stanowi rozwijającą się strefę wypoczynku nad powstającym Jeziorem Kleszczowskim.

 2. Długookresowe cele strategiczne

  1. Utrzymanie pozycji lidera w zakresie warunków życia.
  2. Rozwój gospodarczy w oparciu o innowacyjne projekty gospodarcze (w tym kwalifikacje mieszkańców).
  3. Zaplanowanie i rozwój gminy jako strefy wypoczynku (czasu wolnego).
 3. Średniookresowe cele strategiczne (do osiągnięcia do roku 2020)

  1. Racjonalizacja wydatków gminy (utrzymanie rozwoju przy mniejszej kwocie wydatków).
  2. Rozwój komunalnego (gminnego) budownictwa mieszkaniowego.
  3. Budowa modelu aktywizacji społeczności i rozwoju osobistego objętych nim osób.
  4. Wdrożenie innowacji (nowych rozwiązań) na skalę krajową w zakresie ochrony środowiska i usług publicznych (np. edukacji).
  5. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców.
  6. Rozwój produkcji na wyższym poziomie technologii (zamiast produkcji prostej stawianie na produkcję maszyn, narzędzi, leków).
  7. Rozwój współpracy lokalnych podmiotów gospodarczych.
  8. Rozwój produkcji energii z nowych źródeł.
  9. Poprawa dostępności transportowej (budowa drogi przez wkop, poprawa wykorzystania kolei).
  10. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów poodkrywkowych.
  11. Wykorzystanie wód geotermalnych.

Pod poniższym postem zachęcam do kontynuacji dyskusji, które toczyły się podczas warsztatów.

Odpowiedzi: 17 do wpisu “II warsztaty poświęcone gminnej strategii”

 1. Mieszkaniec napisał(a):

  Brałem wczoraj udział w warsztatach dotyczących strategii rozwoju naszej gminy.
  Na początku spotkania Pan prezentujący firmę przedstawił diagnozę dla gminy. Próbował załagodzić negatywne cechy funkcjonowania gminy, takie jak: bardzo wysokie świadczenia pomocy społecznej świadczące o patologii, duże bezrobocie, przerażająca dysproporcja w zatrudnieniu- kobiety praktycznie nie pracują poza domem, niska średnia zamożność mieszkańców.
  Wynika z tego, że bogaty jest Urząd Gminy- mieszkańcy zaś biedni. Najważniejszą sprawą jest bardzo mały procent udziału w rynku lokalnym inicjatywy prywatnej, niestety wszystko jest zinstytucjonalizowane. Gmina wchodzi w te obszary, w których powinni działać mieszkańcy. Uczciwa konkurencja jest niemożliwa, gdyż gmina dotuje swoje spółki z budżetu gminy.
  Bardzo ważne słowa padły z ust samego wójta, przyznał, że wszystkie spółki gminne przynoszą stratę a utrzymanie infrastruktury gminnej kosztuje 100 mln. zł. rocznie, co daje na osobę blisko 20 000 zł. Aż strach pomyśleć co będzie, gdy braknie węgla. Ponieważ zniknie kopalnia, zniknie elektrownia i zakłady z nimi kooperujące a cały ciężar utrzymania spadnie na nasze barki. Mieszkańcom nie podoba się ani Kopalnia ani Elektrownia ani możliwa w przyszłości Elektrownia Atomowa. Za to marzą się strzelnica na Antoniówce i zalewy na Czyżowie oraz termy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, co świadczy o braku prawidłowego postrzegania rzeczywistości. Ludzi są zdemoralizowani , zbyt wysokimi świadczeniami socjalnymi. Wisienką na torcie było przedstawienie wniosków z ankiet przeprowadzanych wśród kleszczowskiej młodzieży, dla której najważniejsze jest się zabawić, chcą aby budować McDonaldy, parki, czy miejsc do organizowania imprez. Nikt nie myśli o pracy czy własnym kącie. Tylko jedna osoba wśród badanych wskazała , że najistotniejszą potrzebą jest praca i własne mieszkanie. Było to wielką porażką firmy prowadzącej ten projekt, gdyż właśnie ta grupa nie jest grupą aktywną zawodowo, nie płaci podatków a jest beneficjentem tych świadczeń socjalnych . Ankieta powinna uwzględniać opinie mieszkańców w wieku 25-50, gdyż to właśnie oni pracują i wychowują dzieci. Została również przedstawiona jedna z najbardziej negatywnych hipotez, która zakład koniec wydobycia węgla w 2020 roku, likwidacje zakładu górniczego do 2026, wygaszenie elektrowni, rozpoczęcie wydobycia węgla z Złoczewie i budowa tam Elektrowni oraz przenoszenie części pracowników PGE, lecz tylko na okres potrzebny na wyszkolenie tamtejszej kadry. Wiele wskazuje na to, że nasi mieszkańcy obudzą się z ręką w nocniku już za cztery lata.
  Ponieważ strategia PGE zakłada :” W ubiegłorocznej strategii PGE założyła, że z 67-procentowy udział węgla brunatnego w wytwarzaniu energii, obniży do 16%, a kamiennego z 27 do 5%”. Założenie, że rozwój turystyki zastąpi tego strategicznego partnera jest niedorzeczne. Najważniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać to czy wójt Chojnowski i obecna rada są odpowiednimi ludźmi na tak trudne czasy? Śmiem wątpić, ponieważ ich działania temu przeczą a mianowicie: przerost administracji, zwiększenie kosztów funkcjonowania spółek gminnych, oddawanie ludziom władzy z zewnątrz, którym nie zależy na dobru ich mieszkańców. Ogólna rozmowa krążyła wokół opinii młodzieży i miała najprawdopodobniej na celu usprawiedliwienie zajmowania się rzeczami małoistotnymi, tematami zastępczymi, które łatwo zrealizować, gdy pieniądze jeszcze są w budżecie. Nikt nie wspomniał natomiast o potrzebie zaciskania pasa, zwłaszcza w urzędzie gminy i spółkach z nimi powiązanych. Pozdrawiam


 2. Magdalena Tomczewska-Olas napisał(a):

  @Mieszkaniec – zgadzam się z Panem/Panią.Odniosłam wrażenie, jakby oczekiwano oklasków za kilkumiesięczną pracę, która wg mnie nie wniosła nic odkrywczego. Analiza SWOT i wyznaczanie celów – ok, wymagają pracy, ale tak jak jeden z uczestników spotkania nadmienił – po tak prestiżowej firmie spodziewałam się zdecydowanie lepszego opracowania. Bo to wszystko już wiadomo było od dłuższego czasu. Nie wykazano inteligencji i innowacyjności w opracowaniu celów – że się posłużę słownictwem z wczorajszych warsztatów.
  Zastanawia mnie też sposób zbierania opinii wśród mieszkańców gminy – grupa młodzieży była chyba jedyną, której o cokolwiek zapytano, nie wiem na co licząc. Wiadomo, młody człowiek na utrzymaniu rodziców, od którego często nie wymaga się nic, poza tym, by się uczył, poza szkołą nie myśli o przyszłości – o pracy, czy mieszkaniu, myśli o tym co tu i teraz – gdzie wyjść się zabawić, co zrobić, by było cool. I takie podejście do życia przekłada się wyraźnie na wyniki ankiety, przeprowadzonej w szkole. Ja na wczorajszym spotkaniu po raz pierwszy widziałam „Formularz Konsultacyjny” i dziwię się, że nie był on jeszcze dodatkiem do Informatora Kleszczowskiego. To byłby chyba najprostszy sposób dystrybucji i zbierania opinii mieszkańców.
  Miałam delikatnie wrażenie, jakby brakowało konkretnych pomysłów na coś naprawdę wystrzałowego, coś, co będzie logicznym i ekonomicznie uzasadnionym działaniem po wygaśnięciu odkrywki na terenie gminy. Chciałabym, by więcej osób przychodziło na takie warsztaty, brakowało mi bardzo na przykład członków zarządu czy to Solparku, czy Energoserwisu, czy nowego zarządu Fundacji, przecież to mieszkańcy gminy, dlaczego aktywnie nie uczestniczą w tak kluczowych warsztatach? Często ludzie krytykują działania urzędników, a mają szansę współuczestniczyć w tworzeniu nowej strategii, współdecydować i nie korzystają z niej. Dużo jeszcze czasu potrzeba, by społeczność nasza z zaangażowaniem włączała się w działania wspólne, by dokładać coś od siebie do wspólnych działań i celów. Mam nadzieję, że takie czasy jednak nadejdą.


 3. Przemysław Grzegorczyk napisał(a):

  Ja może tak krótko. Także byłem na spotkaniu i przyznam szczerze, że spodziewałem się na tym etapie opracowania strategii, więcej szczegółów i pomysłów dotyczących poszczególnych punktów. Co tu rozmawiać o koncepcji rozwoju gminy w oparciu o przyszłe Jezioro Kleszczowskie, skoro Pan z firmy robiącej opracowanie przyznaje, że jeszcze nie prowadzili konsultacji z PGE w tej sprawie. Podobnie dziwi zakłopotanie podczas poruszania tematów związanych z edukacją i problemami lokalowymi w szkołach na terenie gminy. Pan nie bardzo się orientował, gdzie ma być składowisko gipsu na zwałowisku wewnętrznym i planowana droga przez wkop. Obejrzałem czysto techniczną analizę SWOT. Jedno co wypłynęło to wyraźne odchodzenie od koncepcji gminy turystycznej, bo to niepewne i za drogie. Nie dowiedziałem się co w zamian i zastanawiam się dlaczego władze Solparku tak usilnie próbują dążyć w tę stronę z tak dużym rozmachem jaki widzieliśmy w ostatnich opracowaniach robionych na zlecenie Prezesa. Może to, że obiecało się w programie wyborczym ten kierunek, jest tym motorem napędowym?
  Dalej pozostają pytania w jaką stronę mają iść strefy. Co z zanikającym, ale jeszcze utrzymującym część rodzin, rolnictwem.Jak obniżyć koszty utrzymania gminy. Fajnie się to czyta „Racjonalizacja wydatków gminy”. Tyle, że na takim spotkaniu chciałoby się już trochę usłyszeć w jaki sposób można to zrobić. Co nas tak drogo kosztuje? Jeżeli to spółki gminne to może warto zastanowić się nad zmianą zarządzania nimi lub prywatyzacją.
  Ogólne odczucie, to stracone dwie godziny i starcie się z wnioskami jednej tylko grupy ankietowanych tj. uczniów ZSP, do którego w większości uczęszcza młodzież z poza gminy, która po zakończeniu nauki, raczej do naszej gminy nie wróci.


 4. usmiechniety napisał(a):

  i taki losik Przemku i Jarku nam zgotowaliście .Macie turystykę i te wasze pomysły z Chojnowskim i jego kumplami, a na sesji radny Michał Michałek dba o swoją du… KUPCIE MI AUTOBUS za DWIE BAŃKI ………..pajac niesamowity zostawił kumpli i zadbało o siebie by mieć posadkę w komunalce za naszEEEEEEEEEEEE


 5. Jarosław Rzeźnik napisał(a):

  @up:
  Raz słyszę ze my nic nie znaczymy, a innym razem, jak tutaj, że to my władze w gminie ustawiamy. Za nic masz wyborców, skoro nie potrafisz uznać ICH wyboru?


 6. Przemysław Grzegorczyk napisał(a):

  Przeczytałem w „Kulisach Powiatu Wieluńskiego”, że FRGK przymierza się do realizacji projektu utworzenia na terenie gminy toru motocrossowego. Co ciekawe temat zainteresował także panią radną Agnieszkę Rutkowską. TK od początku swej działalności zgłaszał taki pomysł, który raczej był wyśmiewany i nie znalazł poparcia ze strony samorządu. We wpisie z kwietnia 2015. podsumowującym pomysły rozbudowy Solparku, także poruszaliśmy ten temat. http://twoj-kleszczow.pl/2015/04/13/wizjonerskie-plany-prezesa/

  „Tor gokartowy i to w dodatku kryty. Ilu będzie chętnych na taką rozrywkę? Coś słychać, że Red Bull Megawat ma na dłużej zagościć w naszej gminie. Zatem jeżeli już chcemy stawiać na ten profil sportu i rekreacji, to czy nie lepiej planować ośrodek sportów motorowych w pobliżu wkopu i z dala od zabudowań?”

  Odbiło się bez echa. Widać poparcie dla poszczególnych inicjatyw zależy od tego kto je zgłasza. Wszystko co wychodzi od TK, jest „be”, ale jak już pomysł idzie ze strony ludzi związanych z obecną władzą, to Radnym zmienia się szybko punkt widzenia. Ciągle powtarza się, że gmina oczekuje większego zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy, a szczególnie teraz przy temacie opracowywania strategii rozwoju. Pytam się po co? I tak zrobią co będą chcieli.

  Ruszaliśmy także sprawę budowy strzelnicy sportowej dla broni pneumatycznej. Był to też wniosek grupy mieszkańców zajmującej się tym sportem. Bez odzewu. Tymczasem młodzież z kleszczowskich szkół jeździ w ramach zajęć szkolnych na strzelnicę do Radomska. Ciekawe ile kosztuje taki wyjazd (dojazd plus wynajęcie strzelnicy dla całej grupy) i kto za to płaci? Przecież to można zrobić za naprawdę małe pieniądze, może nie dużo większe jak zakup „piekielnego grilla”, który stoi i tylko patrzeć jak zacznie rdzewieć. Taki obiekt może powstać prawie w każdym miejscu.Stara sala OSP, czy piwnice Solparku byłby idealną lokalizacją. Sportowa strzelnica pneumatyczna to nie poligon Drawski i szkoda, że nie ma chętnych do wsparcia takich projektów. A zapomniałem, to znowu pomysł TK, czyli „be”


 7. obecny napisał(a):

  Panie @Mieszkaniec – byłem na spotkaniu i również słuchałem. Dziwię się, że słyszał Pan niektóre rzeczy świetnie, inne częściowo, a inne – chyba dodał.
  Najpierw te pierwsze: co do diagnozy się zgadza, choć skupił się Pan na negatywach. Wypowiedź Wójta rzeczywiście tego dotyczyła.
  Teraz nieścisłości:
  Zamknięcie kopalni i elektrowni to perspektywa 20 lat, a wygaszanie ma być stopniowe.
  Czy mieszkańcy nie chcą kopalni i elektrowni to bym nie powiedział (nie chodzi o atom).
  A teraz treści przeinaczone: ankiety były rozprowadzane wśród mieszkańców, jak widać niewystarczająco. Wyników ich nie podano, gdyż zwrot się przedłuży.
  Koniec wydobycia na terenie odkrywki Bełchatów nastąpi w 2020 r. ale będzie kontynuowana odkrywka Szczerców, a więc elektrownia będzie działać. Redukcje będą stopniowe, a odejścia głównie na emeryturę.
  Nikt nie mówił o biernym czekaniu na jezioro. O zaciskaniu pasa rzeczywiście powiedziano niewiele. Pozdrawiam i słuchajmy uważnie.


 8. Mieszkaniec napisał(a):

  @ obecny

  Odnosząc się do Kopalni i Elektrowni, napisałem: „Została również przedstawiona jedna z najbardziej negatywnych hipotez (hipoteza – trudne słowo, przyp. autora), która zakłada koniec wydobycia węgla w 2020 roku, likwidacje zakładu górniczego do 2026, wygaszenie elektrowni, rozpoczęcie wydobycia węgla z Złoczewie i budowa tam Elektrowni oraz przenoszenie części pracowników PGE, lecz tylko na okres potrzebny na wyszkolenie tamtejszej kadry” to po pierwsze. Po drugie chyba mam prawo do własnych przemyśleń? Z dyskusji dało się wyczytać między wierszami, że mieszkańcom nie podoba się Kopalnia i Elektrownia oraz chcieliby ingerować w jej działanie. Co do ankiety to spora część obecnych (w tym ja) widziała je pierwszy raz, więc nie wiem jak i gdzie były rozprowadzane. O Jeziorze Kleszczowskim nawet nie wspomniałem, więc kto tu przeinacza?
  Pozdrawiam i czytajmy ze zrozumieniem.


 9. Przemysław Grzegorczyk napisał(a):

  @Mieszkaniec, ja w tej dyskusji nie dopatrzyłem się negowania istnienia koncernu PGE. Wiadomo czym on jest dla gminy i niech działa jak najdłużej. Było kilka tematów dotyczących wspólnych interesów gminy i PGE. Sam pytałem, czy autorzy strategii rozmawiali z PGE odnośnie planów koncernu w zagospodarowaniu wyrobiska. Skoro podają jako jeden z głównych punktów przyszłość gminy w założeniach jeziora, to warto się spytać władz PGE, czy jest o czym rozmawiać. Czy jako gmina będziemy mieć jakikolwiek wpływ na kształtowanie się tego projektu. Z tego co się orientuję to PGE ma już dokładną koncepcję zagospodarowania tych terenów. Kolejne tematy to poruszana przez radną Tarkowską sprawa popiołów ze Szczercowa i Złoczewa. Dlaczego nasza gmina ma przyjmować te wszystkie uciążliwe odpady po spalaniu węgla.Ten problem odczuli na własnej skórze mieszkańcy Czyżowa, Łękińska, Rogowca i tu raczej, zgody lokalnej społeczności, na dalsze powiększanie, czy rozbudowę sarkofagów nie będzie. I ostatni drażliwy temat jaki wypłynął przy okazji tematu jeziora, to czy przypadkiem nie jest ono szykowane pod chłodzenia reaktorów przyszłej elektrowni atomowej. Osobiście uważam, że atomówka w centrum Polski to nie jest najlepszy pomysł i opieranie się jedynie na takich zapasach wody może być ryzykowne.
  Ile kopalnia z elektrownią jeszcze pociągnie, to trudno przewidzieć w jakichkolwiek analizach. Dużo przecież zależy także od polityki UE w temacie emisji i opłat za wypuszczanie CO2 do powietrza. Przy większym zaciśnięciu pasa, może okazać się, że produkcja energii w oparciu o Złoczew może być nieopłacalna. Dlatego ważne jest by jak najszybciej przygotować się do przyszłości bez tych wysokich sum wpływających do budżetu z tytułu podatków i opłat wpłaconych przez koncern.


 10. obecny napisał(a):

  @Mieszkaniec

  dziękuję za szybką reakcję; wolę słowo „scenariusz”


 11. obecny napisał(a):

  Nie ma mowy o likwidacji zakładu górniczego – odkrywka Szczerców będzie czynna do 2036-2038 r., a w związku z tym co najmniej tyle czasu będzie pracowała elektrownia. Przynajmniej w PGE (i Gminie) nie ma innej woli; może Bruksela coś knuje, ale miejmy nadzieję rząd będzie kiedyś partnerski, asertywny.
  @Mieszkaniec

  Przenoszenie pracowników nie musi ograniczyć się tylko do okresu rozruchu Złoczewa.
  W innych tematach nie protestuję. Życzę dobrego wieczoru


 12. Przemysław Grzegorczyk napisał(a):

  @obecny, to raczej pewne, że nie zrezygnują z najtańszej energii opartej na węglu brunatnym. Ja mam jeszcze nadzieję, że dobiorą się do tego węgla spod wysadu solnego. To dodatkowe pieniądze dla budżetu. Z tego co Wójt mówił podczas warsztatów, koszty utrzymania gminy oscylują w granicach 100 mln zł. Musimy się liczyć z tym, że pomimo działania elektrowni nasze dochody z roku na rok będą spadać. Z samej opłaty eksploatacyjnej, czyli liczonej od wydobytej tony węgla, ubędzie nam według moich szacunków około 40-50 mln zł. Teraz dużo także zależy od tego, czy PGE utrzyma zaplecza na Rogowcu, czy będą jednak przenosić się na odkrywkę Szczerców. To może być kolejny ubytek wpływów z tytułu podatków od tych obiektów. Te straty lekko się zrekompensują poprzez niższe „janosikowe”, ale wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba szukać rozwiązań ograniczających te podane przez Wójta koszty. Nie stać nas na kolejne nietrafione inwestycje, które mogłyby w przyszłości generować straty. Budujemy nowe drogi, które wkrótce także znacznie obciążą budżet poprzez zimowe utrzymanie i bieżące remonty. Dlatego dziwią mnie takie ruchy jak np. inwestowanie ponad 6 mln w autobusy dla zakładu komunalnego. Z sesji dowiadujemy się, że obecny tabor ma pełne obłożenie i stąd taka potrzeba. Tylko pytanie gdzie jest to obłożenie? Są to jedynie dowozy dzieci do szkół za które płaci gmina i trasy do Bełchatowa. Gdzie poza tym jeżdżą te autobusy? Czy Zakład Komunalny jest w stanie wyjść na zewnątrz ze swoimi usługami transportowymi. Patrząc na kto woził dzieci na obozy letnie odnoszę wrażenie, że nie. Czy przy takiej gospodarce zarabiają choć złotówkę licząc bieżące naprawy i amortyzację?
  Nie znam dokładnych analiz finansowych Solparku, ale jestem raczej pewien, że wystarczy odciąć im szkoły i staną się bankrutem. Wpływy z czynszów i opłaty za usługi od szkół stanowią pewnie większość dochodów spółki. Czyli jest to sztuczne utrzymywanie rentowności z gminnej kiesy, bo przecież za szkoły płaci gmina. To wszystko od lat kręci się w jakimś dziwnym zamkniętym kole. Tylko pytanie ile tak będzie jeszcze można przy takiej gospodarności wytrzymać.
  Z dnia na dzień dowiadujemy się nowych ciekawostek. W/g analiz UG przestawionych na sesji za minimum trzy lata zderzymy się z problemami lokalowymi w szkołach. Gimnazjum przewidziane na 200 uczniów będzie musiało przyjąć około 100-ki więcej. Dlaczego nie mówi się głośno, że takie problemy już występują w kleszczowskiej podstawówce, gdzie brakuje izb lekcyjnych, a obłożenie uczniów w klasach jest blisko górnej granicy? Patrząc na tempo inwestycji w gminie i budujące się od trzech lat przedszkole ze żłobkiem, gdzie jeszcze nawet fundamentów nie widać, nie sądzę aby zdążono rozwiązać ten problem na czas. Kolejna inwestycja jaką jest przebudowa ulicy Głównej, ostatniej części Kleszczowa nie mającej dostępu do energii elektrycznej z ESK ciągnie się już blisko 5 lat i z tego co usłyszałem na sesji od kierownika referatu inwestycji, zakończenia można się spodziewać około 2017 roku. Skąd ta opieszałość i niemoc urzędu? Kasa jest i z roku na rok przesuwana jest w budżecie na kolejne lata. Przykład ostatniego przesunięcia 7 mln zł przeznaczonych na elektryfikację, na 2016 rok. W przyszłym roku pewnie znowu pójdzie to dalej. Przy takim gospodarowaniu to żadne strategie nie pomogą.


 13. Marian napisał(a):

  Czy to prawda że ksiądz Wikary kupił nowe auto?


 14. Gaguś napisał(a):

  Popatrzcie trochę na ten filmik, ludzie są jajcarze, brawo zwycięzcy
  https://youtu.be/lD4UCjTxX24


 15. obecny napisał(a):

  @Przemysław Grzegorczyk
  węgiel przy wysadzie ma być eksploatowany.
  Poza tym ma Pan celne spostrzeżenia.
  Ale z czego gmina może zrezygnować (lub raczej – na co społeczność pozwoli) by urealnić wydatki???
  Dobrej soboty i niedzieli Wszystkim


 16. Przemysław Grzegorczyk napisał(a):

  @obecny, ja bym jeszcze dodał co urząd może poprawić ze swojej strony, aby te koszty malały? Od razu dam odpowiedź gdzie widzę te oszczędności.
  W pierwszej kolejności pewnie nadzór inwestorski i planowanie inwestycji. Nie tak stare przecież bloki komunalne pochłonęły około 800 tys zł. Powód, prawdopodobnie źle wykonana elewacja zewnętrzna. Nie wierzę, że przy odpowiedniej technologii, po niecałych dziesięciu latach trzeba rwać całe ocieplenie z budynku. Drugi przykład remont GOK na raty. Czy nie taniej i prościej byłoby całość remontować? Co ten remont wniósł? Czy poprawiła się rentowność GOK po tej inwestycji?
  Nowo oddawane drogi po dwóch latach nadają się do remontu i to nawet te na których jest małe natężenie ruchu. Co z gwarancjami wykonawcy? Nawet jeżeli jest to w ramach gwarancji naprawiane, to aż w oczy bije, że inwestycje realizowane za duże pieniądze są połatane wzdłuż i poprzek.
  Drugi temat to sensowne i przynoszące zyski zakupy. Kupuje się busa z górnej półki mercedesa i okazuje się, że nie spełnia on zakładanej roli, ponieważ auto nie ma miejsca na bagaże (patrz zdanie Przewodniczącego RG podczas ostatniej sesji). Aż się prosi o wystąpienie do Zakładu Komunalnego o przedstawienie sprawozdania finansowego dotyczącego zysków z transportu publicznego, oraz do Solparku o zyski z ostatnich zakupów (np. piekielny grill) Ilekroć tam przejeżdżam a przejeżdżam prawie codziennie, grill stoi zamknięty na cztery spusty.
  Takich przykładów można podać tyle, że braknie palców u rąk i nóg.
  A na co społeczność pozwoli? Jak będzie dziura w budżecie to na wszystko. Tylko znając realia kleszczowskie, podczas tego zaciskania pasa w pierwszej kolejności poleci władza, która się na to odważy. 🙂


 17. obecny napisał(a):

  @Przemysław Grzegorczyk
  co do pękania dróg o słabym natężeniu ruchu, bo pękają przecież także ścieżki rowerowe w paśmie Czyżów-Kleszczów-Żłobnica,
  dowiedziałem się w Urzędzie, że przyczyną mogą być ruchy związane z sąsiedztwem odkrywki, ale szczegółowych badań na razie nie ma. Co do oszczędności, celne uwagi. Zasobność nie zwalnia z dokładności, choć słyszy się, że od „bogatego Kleszczowa” biorą więcej…


Zostaw odpowiedź

Ostatnie komentarze:

 • Wyniki II tury wyborów na... (1)
  • Avatar użytkownikaJacek { remont ulicy ogrodowej? Ostatnio zaczął się remont ulicy Ogrodowej. Rozumiem, że był nieodzowny?. Czyżby się coś działo - nie zauważyłem niczego jeżdżąc tam ale widzę,... } – Nov 09, 12:06 AM
 • Kleszczowski dylemat? Wręcz przeciwnie! (2)
  • Avatar użytkownikaJacek { Miejmy nadzieję, że coś się zmieni. Niezależnie od tego czy Pan Michałek wygra trzeba trzymać rękę na pulsie. } – Nov 04, 7:44 PM
  • Avatar użytkownikaKarol { Poświęciłem chwilę i zrobiłem takie zestawienie, po którym dość wyraźnie widać czy i jak szanujemy w Gminie pieniądz: Rewal, który jest w rankingu najbogatszych gmin... } – Nov 02, 10:06 AM
 • KWW Przymierze dla Gminy Kleszczów... (4)
  • Avatar użytkownikaMieszkaniec { Myślę że nie Jarek może się pakować bo to co ludzie mówiom to chyba Arek będziesz musiał się pakować razem ze swoim góru Slawkiem. Ludzie... } – Oct 29, 6:56 PM
  • Avatar użytkownikaArek { Jarek,pakuj się!!!!! Chojnowski zrobi z tobą porządek już niedługo. Poczyści ze spółek łudzi którzy nie byli lojalni!!! Mam nadzieję, że tak będzie!!!! } – Oct 28, 10:09 PM
  • Avatar użytkownikaJacek { Jeszcze dodam co mi się nasuwa teraz, Otóż z politycznego punktu widzenia (chociaż nie cierpię polityki i polityków), obecny wójt to raczej PO a pomysł... } – Oct 28, 12:24 AM