| Subkrybuj kanał RSS

Gmina bez barier-smutna rzeczywistość.

30 listopada 2016 | Autor:
Kategoria: Kleszczów, Techniczne


Został do poruszenia ostatni temat dotyczący usuwania barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Temat był już opisywany, ale dalej widać niemoc w zmianie standardów w inwestycjach gminnych. Wystąpiłem z zapytaniem dotyczącym podjazdu do budynku poczty oraz windy przy starej części hotelowej Solpark.

Pytanie:

2) Proszę o udzielenie informacji, dlaczego pomimo wcześniejszych interwencji, podczas remontu budynku, w którym znajduje się Urząd Pocztowy w Kleszczowie, zastosowano rozwiązanie praktycznie uniemożliwiające dostanie się do placówki Poczty, osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. W obecnym stanie otwarcie drzwi wejściowych przez osoby poruszającej się podjazdem dla osób niepełnosprawnych i dostanie się do środka jest praktycznie niemożliwe. Istnieje jeszcze niebezpieczeństwo, że osoba wychodząca z budynku, podczas otwierania drzwi, może uderzyć nimi w osobę niepełnosprawną poruszającą się podjazdem w kierunku wejścia. Problem opisałem na portalu Twój Kleszczów pod adresem http://twoj-kleszczow.pl/2016/11/13/gmina-bez-barier/

3) Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy podjęto jakieś kroki w sprawie naprawy windy lub budowy podjazdu przy schodach wejściowych do starej części hotelowej Solpark. Problem był zgłaszany we wnioskach Rady Sołeckiej oraz podczas Zebrania Wiejskiego w Kleszczowie. Z moich informacji wynika, że winda była naprawiona przez serwis i na chwilę obecną działa bez zarzutu. Osoby dokonujące naprawy sugerowały, że należałoby zakupić i zamontować czepiec (pokrowiec) zabezpieczający windę przed deszczem i śniegiem. Biorąc pod uwagę zbliżającą się zimę, taki zakup byłby z pewnością zasadny i uchronił by windę przed częstymi awariami w okresie zimowym.

Odpowiedź:

Ad. 2
Podczas prac projektowych architekt zachował dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne przy wejściu do obiektu. Nie wykonywał szczegółowej analizy potrzeb dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ze względów bezpieczeństwa i warunków ewakuacji drzwi wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz.
Stosowanie samozamykaczy wpływa na oszczędność energii w obiekcie. Po otrzymaniu uwag Urząd Gminy rozważy możliwość wprowadzenia zmian w wejściu do obiektu, tak aby maksymalnie usprawnić dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 3
W kwestii naprawy windy lub podjazdu dla niepełnosprawnych przy hotelu na ul. Sportowej 3, informujemy że odpowiedzialnym za bezawaryjne funkcjonowanie obiektu jest jego Użytkownik – Solpark Kleszczów Sp. z 0.0. Do Urzędu Gminy docierały już wcześniej wnioski o problemach z dostępem do obiektu osób niepełnosprawnych. Urząd apelował do władz spółki o utrzymanie windy w odpowiednim stanie oraz o zabezpieczenie jej przed czynnikami atmosferycznymi. Na spotkaniu, które miało miejsce w październiku 2016 roku władze spółki złożyły deklarację odpowiedniego zabezpieczenia windy lub budowy nowej pochylni dla niepełnosprawnych.

Z tego co się orientuję, to Solpark już podjął skuteczne działania. Winda została naprawiona i przymierzają się do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Gorzej sytuacja wygląda w budynku gminnym przy ulicy Głównej (siedziba Banku Spółdzielczego i Poczty)
„Architekt zachował dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne i nie zanalizował potrzeb osób poruszających się na wózkach”. Czy to jakiś żart? A czy to można zostawić bez analizy, skoro przepisy prawa budowlanego jasno określają wymogi dla budynków użyteczności publicznej. Dla kogo w takim razie ten podjazd budowano jak nie analizuje się tego pod kontem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach?

To na jakie potrzeby powstała ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422), ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1440) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowo określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz związane z nimi urządzenia – także pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. I tak w jednym punktów zapisano:

zgodnie z § 71, pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

Co mamy przy wymienionym budynku? Pofatygowałem się aby to sprawdzić. Szerokość płaszczyzny ruchu wynosi 1 metr i w dodatku jest ograniczona wystającymi rynnami, które przy podjeździe do budynku poczty zmniejszają ją do 80 cm, a przy wjeździe do sklepu do 60 cm. W tym drugim przypadku wjazd wózkiem jest praktycznie niemożliwy. Wymiary spocznika za podjazdem to 2,5×1,8 m. Jak zachować wymagane wymiary 1,5×1,5 jak dochodzi pole otwierania skrzydła drzwi wejściowych, które mają szerokość 1 m?

Po odpowiedzi na mój wniosek zastanawiam się czy warto dalej szarpać się z naszym Urzędem Gminy, czy może od razu skorzystać z prawa, że każdy obywatel ma prawo, po stwierdzeniu niedostosowania budynku do w/w przepisów,zawiadomić o tym fakcie (na piśmie) starostę i/lub powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Poniżej zamieszczam link do strony, gdzie wszystkie te wymogi są w sposób prosty i jasny przedstawione.
http://abc.lzinr.lublin.pl/48_dostepnosc-budynkow-i-drog-publicznych.html

Zostaw odpowiedź

Ostatnie komentarze:

 • Zakład termicznego przekształcania odpadów medycznych... (1)
  • Avatar użytkownikaNowy mieszkaniec { Hej, jestem nowym mieszkańcem i temat tych śmieci mnie wyjątkowo smuci. Kto w ogóle tutaj dopuścił takie działalności w strefach? Od kiedy mamy z tym... } – Sep 30, 10:25 PM
 • Przebudowa Głównej- bezradność, niemoc i... (2)
  • Avatar użytkownikaMieszkanka { Podobno pani od sprzątania przesiaduje ostatnio w gminie, to masz taki nadzór nad czystością. } – Sep 30, 10:08 PM
  • Avatar użytkownikaMieszkaniec { Witam,nie koniecznie temat związany z ulicą główną. Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją jaka dzieje się w Solparku od kilku tygodni. Jestem ojcem dziecka, które uczęszcza do... } – Sep 28, 10:12 PM
 • Co z odpadami na Głównej? (2)
  • Avatar użytkownikaPrzemysław Grzegorczyk { Pewnie nietrudno, o ile Ekoregion zgłosił w Urzędzie, że nie odbierze odpadów z tego odcinka drogi. Jeżeli zgłosili, to widać w urzędzie nie ma nikogo... } – Aug 15, 11:16 PM
  • Avatar użytkownikaEfka { Tak trudno było w porozumieniu z Komunalką dla tych kilkudziesięciu posesji zorganizować dowiezienie pojemników ze śmieciami do miejsca dostępnego dla śmieciarki z Eko-Regionu? Przemek tym... } – Aug 15, 3:10 PM
 • Kleszczów kontratakuje! (2)
  • Avatar użytkownikaKika { A nie pisałam!!! Radny wrócił z urlopiku i juź to dzięki niemu rada podjęła uchwałę no i oczywiście jego ruchowi na Facebooku. Źałosne to trochę.... } – Jul 15, 11:42 AM