| Subkrybuj kanał RSS

Gminne absurdy inwestycyjne-projektant nie rozważał.

2 grudnia 2016 | Autor:
Kategoria: Kleszczów, Ogólne


Wyjaśniła się zagadka podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ulicy Głównej 112 (Poczta, BS).

Okazuje się, że przed remontem pochylnie spełniały warunki co do szerokości płaszczyzny ruchu wynoszącej 1,2 m. Co się stało po remoncie? Projektant dołożył na ściany zewnętrzne 20 cm ocieplenia i nie rozważał przy tym, że przez ten zabieg płaszczyzna ruchu pochylni zmniejszy się o te 20 cm. Przez to niedopatrzenie podjazdy praktycznie nie nadają się do użytku, ponieważ są jeszcze ograniczone rynnami i jeden z podjazdów ma w tym miejscu szerokość 60 cm. Standardowa szerokość wózka inwalidzkiego wynosi 70 cm, czyli podjazd raczej nie do pokonania.

Żeby było dogodniej osobom niepełnosprawnym, w budynku Poczty, zaprojektowano lewe drzwi wejściowe otwierające się w stronę podjazdu. Kolejna bariera nie do przebycia. A wystarczyło dać zawiasy z drugiej strony i po krzyku.

Dostałem dzisiaj zapewnienie z Urzędu Gminy, że podjazdy zostaną dostosowane zgodnie z przepisami. Jest już wstępna koncepcja, aby podjazd do budynku Poczty, przenieść na drugą stronę.

Czyli gminna rzeczywistość. Remont po remoncie.

Bardzo jestem ciekawy z czego to będzie finansowane. W moim przekonaniu wina leży wybitnie po stronie projektanta i to od niego powinno się dochodzić zwrotu kosztów inwestycji. Wszelkie prace projektowe powinny być prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy i nie można przez projekt zepsuć czegoś co spełniało wcześniej określone prawem normy. Na czym opierał się projektant odwalając taką fuszerkę, to trudno powiedzieć, ale przepisy ustawy prawo budowlane to chyba kodeks dla takich biur?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Do tego dochodzą dwa punkty rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zgodnie z §61 i §62 cytowanego rozporządzenia, położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych.

zgodnie z § 71, pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

Jeden remont i trzy podstawowe reguły prawa budowlanego złamane. Do tego dochodzi jeszcze łamanie innych reguł prawnych zapisanych w art.32 Konstytucji RP, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 roku, oraz uchwale Sejmu RP karta praw niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 roku

par.1 pkt 8 prawo do życia w środowisku bez barier funkcjonalnych w tym
-dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.

Mam nadzieję, że nasze władze szybko uwiną się z tym problemem i nie trzeba będzie w tym temacie podejmować zewnętrznych interwencji. Zgodnie z obecnym prawem budowlanym, pochylnie dla osób niepełnosprawnych nie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji prawa w 2015 roku nie wymaga się nawet zgłoszenia.
Czyli zostaje projekt, który biuro projektowe powinno wykonać w tempie ekspresowym i za friko, aby zadośćuczynić poczynionym zaniedbaniom z ich strony oraz kwestia finansowania inwestycji i przetargu.

Zostaw odpowiedź

Ostatnie komentarze:

 • Wyniki II tury wyborów na... (1)
  • Avatar użytkownikaJacek { remont ulicy ogrodowej? Ostatnio zaczął się remont ulicy Ogrodowej. Rozumiem, że był nieodzowny?. Czyżby się coś działo - nie zauważyłem niczego jeżdżąc tam ale widzę,... } – Nov 09, 12:06 AM
 • Kleszczowski dylemat? Wręcz przeciwnie! (2)
  • Avatar użytkownikaJacek { Miejmy nadzieję, że coś się zmieni. Niezależnie od tego czy Pan Michałek wygra trzeba trzymać rękę na pulsie. } – Nov 04, 7:44 PM
  • Avatar użytkownikaKarol { Poświęciłem chwilę i zrobiłem takie zestawienie, po którym dość wyraźnie widać czy i jak szanujemy w Gminie pieniądz: Rewal, który jest w rankingu najbogatszych gmin... } – Nov 02, 10:06 AM
 • KWW Przymierze dla Gminy Kleszczów... (4)
  • Avatar użytkownikaMieszkaniec { Myślę że nie Jarek może się pakować bo to co ludzie mówiom to chyba Arek będziesz musiał się pakować razem ze swoim góru Slawkiem. Ludzie... } – Oct 29, 6:56 PM
  • Avatar użytkownikaArek { Jarek,pakuj się!!!!! Chojnowski zrobi z tobą porządek już niedługo. Poczyści ze spółek łudzi którzy nie byli lojalni!!! Mam nadzieję, że tak będzie!!!! } – Oct 28, 10:09 PM
  • Avatar użytkownikaJacek { Jeszcze dodam co mi się nasuwa teraz, Otóż z politycznego punktu widzenia (chociaż nie cierpię polityki i polityków), obecny wójt to raczej PO a pomysł... } – Oct 28, 12:24 AM