| Subkrybuj kanał RSS

Budowa zakładu przetwarzania odpadów medycznych niebezpiecznych-dane dotyczące projektu.

14 czerwca 2017 | Autor:
Kategoria: Kleszczów, Spalarnia


Tym co nie mają czasu na zapoznanie się z dokumentacją, chcemy przybliżyć trochę informacji o projektowanej instalacji.

-W/g raportu zakład ma przetwarzać 30 ton odpadów medycznych na dobę.Praca ciągła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z tego wynika, że rocznie będzie to ponad 10 000 ton odpadów.

-Odpady mają być dowożone od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22. Dziennie przewiduje się średnio 20 pojazdów ciężkich w tą i z powrotem, co daje 2 pojazdy na godzinę.

-Przewiduje się magazynowanie odpadów w ilości 210 ton, czyli około siedmiodniowy zapas odpadów.

-Spalanie będzie odbywać się popularną i raczej sprawdzoną metodą dla tego rodzaju odpadów tj. w piecu obrotowym. Źródłem energii dla procesu ma być gaz w ilości około 410 000 metrów sześciennych rocznie.

-Wysokość komina 16 metrów.

-Przewidywane zatrudnienie to 33 pracowników produkcyjnych oraz 17 pracowników biurowych.

Odpady, które inwestor zamierza przetwarzać w planowanej instalacji według katalogu odpadów:

18
Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych
i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01
Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej
…………………………………………………………………………………………………………………….
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014- 890 kg

18 01 02*
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-70 ton

18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-3113 ton

18 01 04
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-87 ton

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-25 ton

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-6,5 tony

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-24 tony

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-215 ton

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-220 ton

18 01 80*
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej
o właściwościach zakaźnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-0

18 01 81
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej,
inne niż wymienione w 18 01 80 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-0
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-18 ton
—————————————————————————————————————–
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów,z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-brak danych
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-10 kg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-20,77

Z tego co widać największy udział w strumieniu odpadów mają odpady niebezpieczne o kodach 18 01 02 i 18 01 03. W woj. łódzkim w 2014 roku, było ich w sumie 3183 ton przy masie wszystkich wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych na poziomie 3561 ton.

Warto zaznaczyć, że planowana instalacja jest w raporcie przewidziana na 1/4 strumienia odpadów medycznych produkowanych w Polsce. Moc zakładu ponad 10 000 ton rocznie przy krajowym strumieniu odpadów z tej grupy na poziomie 45 000-47 000 ton. Ustawa o odpadach jasno wyraża się na temat „zasady bliskości”. W szczególności w przypadku tego rodzaju odpadów, zabrania się przetwarzania i przewożenia, poza teren województwa, w którym zostały wytworzone. Dopuszczone są tu odstępstwa od reguły w przypadku, gdy instalacja w innym województwie jest bliżej, oraz gdy w danym województwie brakuje mocy przerobowych. Zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, powinno się dążyć do powstawania instalacji w takich miejscach, aby zasada bliskości była zachowana.

Dlaczego więc Bogumiłów, skoro 15 km dalej jest zakład termicznego przetwarzania odpadów medycznych o mocy zapewniającej unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu całego województwa łódzkiego i zapasie mocy dla tego strumienia na poziomie blisko 1500 ton?

Dlaczego akurat my mamy być zapleczem dla woj. mazowieckiego, które nie posiada wystarczających mocy w instalacjach? Auta z całą masą zarazków i drobnoustrojów mają pokonywać trasę ponad 200 km?

Niech nas nie zmyli ilość odpadów w porównaniu z tym co nam proponowano w gminie kilka lat temu. Tam były odpady komunalne, a tutaj mamy do czynienia z odpadami medycznymi niebezpiecznymi, które mają zupełnie inną specyfikę oraz zasady magazynowania. Dla znacznej części tych odpadów okres magazynowania do czasu spalenia to 72 godziny a w odpowiednio niskich temperaturach maksymalnie 30 dni. Biorąc pod uwagę roczną produkcję odpadów medycznych w kraju, to jest już raczej bardzo duży obiekt.

Myślę, że jest sporo pytań, na które warto żądać odpowiedzi.

Zostaw odpowiedź

Ostatnie komentarze:

 • Wyniki II tury wyborów na... (1)
  • Avatar użytkownikaJacek { remont ulicy ogrodowej? Ostatnio zaczął się remont ulicy Ogrodowej. Rozumiem, że był nieodzowny?. Czyżby się coś działo - nie zauważyłem niczego jeżdżąc tam ale widzę,... } – Nov 09, 12:06 AM
 • Kleszczowski dylemat? Wręcz przeciwnie! (2)
  • Avatar użytkownikaJacek { Miejmy nadzieję, że coś się zmieni. Niezależnie od tego czy Pan Michałek wygra trzeba trzymać rękę na pulsie. } – Nov 04, 7:44 PM
  • Avatar użytkownikaKarol { Poświęciłem chwilę i zrobiłem takie zestawienie, po którym dość wyraźnie widać czy i jak szanujemy w Gminie pieniądz: Rewal, który jest w rankingu najbogatszych gmin... } – Nov 02, 10:06 AM
 • KWW Przymierze dla Gminy Kleszczów... (4)
  • Avatar użytkownikaMieszkaniec { Myślę że nie Jarek może się pakować bo to co ludzie mówiom to chyba Arek będziesz musiał się pakować razem ze swoim góru Slawkiem. Ludzie... } – Oct 29, 6:56 PM
  • Avatar użytkownikaArek { Jarek,pakuj się!!!!! Chojnowski zrobi z tobą porządek już niedługo. Poczyści ze spółek łudzi którzy nie byli lojalni!!! Mam nadzieję, że tak będzie!!!! } – Oct 28, 10:09 PM
  • Avatar użytkownikaJacek { Jeszcze dodam co mi się nasuwa teraz, Otóż z politycznego punktu widzenia (chociaż nie cierpię polityki i polityków), obecny wójt to raczej PO a pomysł... } – Oct 28, 12:24 AM