| Subkrybuj kanał RSS

Budowa zakładu przetwarzania odpadów medycznych niebezpiecznych-dane dotyczące projektu.

14 czerwca 2017 | Autor:
Kategoria: Kleszczów, Spalarnia


Tym co nie mają czasu na zapoznanie się z dokumentacją, chcemy przybliżyć trochę informacji o projektowanej instalacji.

-W/g raportu zakład ma przetwarzać 30 ton odpadów medycznych na dobę.Praca ciągła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z tego wynika, że rocznie będzie to ponad 10 000 ton odpadów.

-Odpady mają być dowożone od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22. Dziennie przewiduje się średnio 20 pojazdów ciężkich w tą i z powrotem, co daje 2 pojazdy na godzinę.

-Przewiduje się magazynowanie odpadów w ilości 210 ton, czyli około siedmiodniowy zapas odpadów.

-Spalanie będzie odbywać się popularną i raczej sprawdzoną metodą dla tego rodzaju odpadów tj. w piecu obrotowym. Źródłem energii dla procesu ma być gaz w ilości około 410 000 metrów sześciennych rocznie.

-Wysokość komina 16 metrów.

-Przewidywane zatrudnienie to 33 pracowników produkcyjnych oraz 17 pracowników biurowych.

Odpady, które inwestor zamierza przetwarzać w planowanej instalacji według katalogu odpadów:

18
Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych
i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01
Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej
…………………………………………………………………………………………………………………….
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014- 890 kg

18 01 02*
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-70 ton

18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-3113 ton

18 01 04
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-87 ton

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-25 ton

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-6,5 tony

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-24 tony

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-215 ton

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-220 ton

18 01 80*
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej
o właściwościach zakaźnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-0

18 01 81
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej,
inne niż wymienione w 18 01 80 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-0
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-18 ton
—————————————————————————————————————–
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów,z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-brak danych
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-10 kg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w/g statystyk woj. łódzkie za 2014-20,77

Z tego co widać największy udział w strumieniu odpadów mają odpady niebezpieczne o kodach 18 01 02 i 18 01 03. W woj. łódzkim w 2014 roku, było ich w sumie 3183 ton przy masie wszystkich wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych na poziomie 3561 ton.

Warto zaznaczyć, że planowana instalacja jest w raporcie przewidziana na 1/4 strumienia odpadów medycznych produkowanych w Polsce. Moc zakładu ponad 10 000 ton rocznie przy krajowym strumieniu odpadów z tej grupy na poziomie 45 000-47 000 ton. Ustawa o odpadach jasno wyraża się na temat „zasady bliskości”. W szczególności w przypadku tego rodzaju odpadów, zabrania się przetwarzania i przewożenia, poza teren województwa, w którym zostały wytworzone. Dopuszczone są tu odstępstwa od reguły w przypadku, gdy instalacja w innym województwie jest bliżej, oraz gdy w danym województwie brakuje mocy przerobowych. Zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, powinno się dążyć do powstawania instalacji w takich miejscach, aby zasada bliskości była zachowana.

Dlaczego więc Bogumiłów, skoro 15 km dalej jest zakład termicznego przetwarzania odpadów medycznych o mocy zapewniającej unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu całego województwa łódzkiego i zapasie mocy dla tego strumienia na poziomie blisko 1500 ton?

Dlaczego akurat my mamy być zapleczem dla woj. mazowieckiego, które nie posiada wystarczających mocy w instalacjach? Auta z całą masą zarazków i drobnoustrojów mają pokonywać trasę ponad 200 km?

Niech nas nie zmyli ilość odpadów w porównaniu z tym co nam proponowano w gminie kilka lat temu. Tam były odpady komunalne, a tutaj mamy do czynienia z odpadami medycznymi niebezpiecznymi, które mają zupełnie inną specyfikę oraz zasady magazynowania. Dla znacznej części tych odpadów okres magazynowania do czasu spalenia to 72 godziny a w odpowiednio niskich temperaturach maksymalnie 30 dni. Biorąc pod uwagę roczną produkcję odpadów medycznych w kraju, to jest już raczej bardzo duży obiekt.

Myślę, że jest sporo pytań, na które warto żądać odpowiedzi.

Zostaw odpowiedź

Ostatnie komentarze:

 • Uwaga remont ul. Głównej w... (7)
  • Avatar użytkownikaJacek { Masz rację powinno pisać się w Czyżowie. Szkoda, że dyskusja schodzi na boczne tory a nie na sprawy merytoryczne. } – kwi 23, 9:32 PM
  • Avatar użytkownikaGit { @ Jacek Warto może nadmienić, że podane przez Ciebie kwoty są netto czyli nikt za tyle nie kupi. A tak w ogóle to wydaje mi... } – kwi 23, 8:11 AM
  • Avatar użytkownikaKoterski { Nie wiem Jacek skąd jesteś ale jak już siejesz propagandę, Napisz poprawnie nazwy miejscowości pisze się Czyżów a nie czyżew } – kwi 22, 9:44 PM
 • Zadyszka, czy trzeci oddech Przewodniczącego... (7)
  • Avatar użytkownikaRobert { Niekwestionowanym liderem gminnej listy rankingowej pozostaje Pan Henryk. Na ostatniej sesji 27.03 w ciągu kilkunastu minut zdobył prawie 200 pkt. Szacun i Wielki podziw dla... } – kwi 04, 8:05 PM
 • Ja śnię, czy to się... (4)
  • Avatar użytkownikaKFC { @Kika, powiedz kto cię "rzeźbił"to Cię pomszczę. Najpierw naucz się gramatyki czyli poprawnego pisania ,najlepiej uczą tego w szkołach podstawowych, ale trzeba je rzetelnie ukończyć.... } – mar 14, 7:52 AM
  • Avatar użytkownikaKika { I co znowu cisza? Na info.bzdura.kleszczów.pl juź się zaczęło kleszczowskie piekiełko. Wzięli się za radnych z Łękińska, ale pewność stuprocentową źe kaźdemu się dostanie. A... } – mar 13, 8:23 AM